Söka bidrag

Lions Mariestad

Vi Hjälper Bankgiro 5747 - 1492

 

Swish 1232 8866 04

För o efternamn

Adress

Postnr och ort

Telefon

E-postadress

Jag önskar Lions skall ge bidrag till

Min motivering

Av ansökan ska framgå vilket ändamål och/eller vilken specifik aktivitet/motsvarande som du planerar att genomföra.

I bidragsansökan bör du även ange belopp för det ändamål eller den aktivitet som din ansökan avser.

Ansökan kommer att behandlas på nästa styrelsemöte som är i slutet av augusti 2018.

Vi hjälper