Hem

Senaste nytt

Lions Mariestad bildades 1954 och delar ut ca 100 000 kr varje år genom olika hjälpinsatser, varav ca 70% går till lokala mottagare.


Lions Mariestads största insamlingsaktivitet är Julmarknaden som genomförs årligen sedan 1964 tillsammans med Köpmännen. 


Alla insamlade medel i Lions Club går oavkortat till hjälpinsatser. Lions kostnader för organisation och administration betalas av medlemmarna.

Fotograf: Åke Olsman

Skänk valfritt belopp till Lions Mariestads hjälpverksamhet.

Skanna QR-koden här intill direkt i din app och fyll i valfritt belopp!


Swish 1232 8866 04


Insamling för hjälp till Ukrainas befolkning!

Lions Sverige genomför en nationell insamling för att kunna ge humanitär hjälp och stöd till befolkningen i Ukraina.
Fortsätt skänka en gåva till Lions Mariestads swish 1232 88 66 04 eller bankgiro 5747-1492 så för vi pengarna vidare!

Märk din gåva med Ukraina.


Vi gratulerar Tommy Gustavsson!

Mottagare av Årets Eldsjäl 2023

Foto: Peter Gustafsson, Mariestadstidningen (beskuren)


Tack för din gåva!

Den 24 februari på årsdagen av den ryska invasionen genomförde vi en bössinsamling till förmån för humanitär hjälp till Ukrainas befolkning.

Resultatet i bössor och på Swish blev 9.017:- kronor och klubben beslutade på månadsmöte att skjuta till ytterligare pengar ur våra aktivitetsmedel.
Lions Mariestad har i denna kampanj skickat 25.000:- för inöp av mobila elverk, vedspisar eller förnödenheter.