Våra bidrag

                        LIONS hjälper

                       i stort och smått


LIONS Mariestads  hjälpinsater 2021


Lokalt:                   69 406 kronor

Nationellt och

internationellt:       59 326 kronor


Totalt              128 732 kronor



Alla insamlade medel går oavkortat till  hjälpinsatser


HJÄLP LIONS HJÄLPA!