Våra bidrag

     Utbetalda bidrag och hjälpverksamhet

               under verksamhetsåret 2022LOKALT

 • Bidrag till enskilda personer i behov av ekonomiskt stöd och övriga lokala insatser

         (ex vis Årets Eldsjäl)              58 400 kronor

 

NATIONELLT

 • Lions Cancerfond Väst
 • Scoutgården Viken-Rosendala  
 • Parasporstipendium
 • Stöd till funktionshindrade
 • Orkester Norden
 • Sökhund Narkotika
 • Miljöpris                                    30 900 kronor

 

INTERNATIONELLT

 • Katastrofstält till jordbävningsoffer i Syrien och Turkiet
 • Katastroftält och elgeneratorer till Ukraina
 • Syskola i Nepal                         50 800 kronor

 

Totalt utbetalning från Lions i Mariestad 140 100 kronor.


Alla insamlade medel går oavkortat till hjälpinsatser.