Styrelse

Lions Mariestad

Vi hjälper             Bankgiro 5747 - 1492Ordförande / President


Aktivitetsordförande

Jörgen Öberg


Fd. Ordförande / President


Ordförande program o fest


Vice Ordförande / President


PR - ansvarig


Sekreterare


Kassaförvaltare