Fakta om Lions

Lions Mariestad

Vi hjälper             Bankgiro 5747 - 1492


Lions bildades i Chicago 1917 och kom till Sverige 1948. 

Lions är en av världens största hjälporganisationer.


Lions finns i över 200 länder och består av 1,4 miljoner medlemmar.


Sveriges Lions har 9 550  medlemmar i 395 klubbar.

Lionsklubbar i Sverige samlar årligen in ca 50 milj kronor.


Lions syfte:

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk genom aktiva hjälpinsatser som tillgodoser humanitära behov och främjar fred och internationell förståelse.


Lions upppgift

Att göra det möjligt för frivilliga att hjälpa till i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse.


Alla insamlade medel i Lions Club går oavkortat till hjälpinsatser. 

Lions kostnader för organisation och administration betalas av medlemmarna.www.lions.se