Fakta om Lions

Lions Mariestad

Vi hjälper             Bankgiro 5747 - 1492


Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 milj medlemmar i 207 länder.

Lions bildades i Chicago 1917 och kom till Sverige 1948. 

I Sverige finns 12 058 medlemmar fördelade på 478 Lionsklubbar som samlar in ca 50 milj kr/år.


Lions syfte: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk genom aktiva hjälpinsatser som tillgodoser humanitära behov och främjar fred och internationell förståelse.


Alla insamlade medel i Lions Club går oavkortat till hjälpinsatser.  Lions kostnader för organisation och administration betalas av medlemmarna.www.lions.se