Lions Cancerfond Väst

Lions Mariestad

Vi Hjälper             Bankgiro 5747 - 1492


Swish 1232 8866 04

Hjälp Lions hjälpa!


Stöd din närmaste Cancerfond - Lions Cancerfond Väst.

Lions Mariestad var initiativtagare till fonden, som bygger på ideellt arbete som ger låg kostnad

och mer pengar till patientnära cancerforskning.

Plusgiro Pg 90 01 92 - 6. www.lionscancerfond.se


Du kan ringa också ringa servicetelefonen

020 - 33 44 44    kostnadsfritt

så hjäler vi dig personligen