Nyhetsklipp 2021

Lions Jan Johnsson överlämnar stipendium till Philip Jönsson

Foto Maria Johanssson

Ninni Floberg är 2021-års Lionsstipendiat.

Utbildad vid Vänergymnasiets Restaurang- och

Livsmedelslinje med inriktning Bageri & Konditori.


Bidrag till diakonverksamheten.

Bengt-Arne Collberg och Björn Ahlberg från Lions överlämnar check på 10 000 kronor till diakon Solveig Bäckman

Lions och Vänergymnasiet

samarbetade under Skördefesten

Lions och rondeller i Mariestad


Det är 20 år sedan rondellen med en Väner-fyr invigdes

 

Lions vill stärka profilen

Lions har olika uppdrag och ett av uppdragen är att bidra till en positiv samhällsutveckling och utsmyckning av Mariestad. Utsmyckningar finansieras på olika sätt via sponsorer och/eller insamlingar.

Lions ”försjönar” och förskönar Mariestad!

 

Väner-fyr

Med en modell av en Väner-fyr vid rondell vid södra infarten till Mariestad, vill Lions och Rotary i Mariestad stärka stadens sjöstadsprofil bland boende och besökare.

Rondellen invigdes i juni 2001 och finansierades genom ett spektakulärt ”Toa-släpp” vid Fisktorget!

 

Fyren är tillverkad av Svetsbolaget.

Torsö-snipan

En modell av en Torsö-snipa placerad i Krontorpsrondellen.

  

Båten är tillverkad av Svetsbolaget, som har fått hjälp av föreningen ”Torsösnipans Vänner” med både mått, proportioner och  design.

Sjömärkena har i sin tur gjorts av Mariestads fyrsällskap. 

 

Rondellen invigdes den 6 september 2019.

Nästa rondell som kan utsmyckas?

 

Lions ambition att ”försjöna” Mariestad kan innebära att det blir ytterligare en rondell ex. vis. vid stora COOP vid den södra utfarten.


Artikeln om prisutdelning publicerad i Mariestadstidningen den 15 april


Publicerat i Mariestadstidningen den 5 mars

Röstningen är avslutad!

Publicerat i Mariestadstidningen den 15 januari

Nomineringen är avslutad!