Nyhetsklipp 2020


Nyheter & AktiviteterLions Mariestads hjälpinsatser 2019


      Lokalt:                 68 255 kr

      Nationellt:             5 230 kr

      Internationellt:    11 930 kr


      Totalt:                 85 415 kr


Alla insamlade medel går oavkortat till hjälpinsatser

Källa: Mariestads-Tidningen
2020-04-24