Söka bidrag
För o efternamn

Adress

Postnr och ort

Telefon

E-postadress

Jag önskar Lions skall ge bidrag till

Min motivering

Av ansökan ska framgå vilket ändamål och/eller vilken specifik aktivitet/motsvarande som du planerar att genomföra.

I bidragsansökan bör du även ange belopp för det ändamål eller den aktivitet som din ansökan avser.

Bidragsansökan behandlas på styrelsemöte, som är i slutet på varje månad. Undantaget är juni och juli, då inga bidragsansökningar behandlas.

Vi hjälper

Bidrag lämnas endast till personer

boende i Mariestads kommun.